sobota 6. února 2010

Zamknutí souboru

Příklad

Potřebuji zamknout soubor tak, aby ho nikdo nemohl otevřít, nebo aby ho bylo možné otevřít pouze pro čtení bez možnosti úprav.

Návod

Klikněte na Save as / Uložit jako


Klikněte na Tools / Nástroje


Vyberte General options / Obecné možnosti.

Zadejte hesla pro otevření, pro úpravu nebo obě. Následně je zadejte ještě jednou pro kontrolu.

Uložte soubor.