čtvrtek 18. března 2010

Zaokrouhlování

Příklad

Potřebuji zaokrouhlit číslo.
Např. číslo 1234,5678 v buňce A1 potřebuji zaokrouhlit do buňky A2.

Návod

Do buňky A2 mohu napsat následující vzorce podle toho, jak přesně chci číslo zaokrouhlit.

Běžné zaokrouhlení na jedno desetinné číslo
Vzoreček: =ROUND(A1;1) resp. =ZAOKROUHLIT(A1;1)
Výsledek: 1234,6

Zaokrouhlení na desítky
Vzoreček: =ROUND(A1;-1) resp. =ZAOKROUHLIT(A1;-1)
Výsledek: 1230
Druhý parametr funkce tedy říká, na kolik čísel napravo od desetinné čárky se bude zaokrouhlovat. V případě, že jde o záporné číslo, zaokrouhluje se "doleva" (na desítky), v případě, že je v parametru kladné číslo, zaokrouhluje se na desetinná místa.

Zaokrouhlení na lichá/sudá čísla
Vzoreček: =ODD(A1) / =EVEN(A1) - česky stejně jako anglicky

-->


Zaokrouhlit nahoru
Vzoreček: =ROUNDUP(A1;1) resp. =ZAOKR.NAHORU(A1;1)
Výsledek: 1234,6
Při takovémto zaokrouhlení se zaokrouhluje nahoru bez ohledu na matematická pravidla zaokrouhlování.
Druhý parametr funkce (druhé číslo v závorce, v našem případě "1") říká, stejně jako u předchozích příkladů, na kolik desetinných míst se má zaokrouhlovat.

Zaokrouhlit dolů
Vzoreček: =ROUNDDOWN(A1;1) resp. =ZAOKR.DOLU(A1;1)
Výsledek: 1234,5
Při takovémto zaokrouhlení se zaokrouhluje dolů bez ohledu na matematická pravidla zaokrouhlování.
Druhý parametr funkce (druhé číslo v závorce, v našem případě "1") říká, stejně jako u předchozích příkladů, na kolik desetinných míst se má zaokrouhlovat.