pátek 30. prosince 2011

Přání k novému roku

=IF(ROK=2012;"Krásný, příjemný a šťastný!";":)")

Listopad 2011 - lámeme rekordy!

Tyto stránky jsou v provozu už dva roky. Je fajn, že jejich návštěvnost se průběžně zvyšuje. Letošní listopad byl zatím rekordní - během 6 008 návštěv si 4 689 návštěvníků prohlédlo 9 888 stránek.
Zajímavé je, že více než 35% provozu tvoří tři články - kontingenční tabulky, vvyhledat a když.
Tak díky za přízeň a přeji EXCELentní rok 2012:)
J.

úterý 7. června 2011

Posun data o pět let

Příklad

Potřebuji k určitému datu připočíst pět let. Např. z 1.3.1999 dostat 1.3.2004.

Návod

=DATUM(ROK(A1)+5;MĚSÍC(A1);DEN(A1))
Provedu to, že:
- funkcemi Rok, Měsíc a Den datum rozložím na tři části 
- k roku přičtu pět
- funkcí datum to všechno spojím dohromady
Anglický ekvivalent je:
=DATE(YEAR(A1)+5;MONTH(A1);DAY(A1))

neděle 23. ledna 2011

PowerPoint 2007 - tipy

V tomto článku uvádím několik "fíglů", která jsou jednoduché, ale mohou výrazně usnadnit práci s PowerPointem. Předpokládám práci s verzí 2007, většina postupů je ale použitelná ve všech verzích.

Vložení tvaru a změna jeho velikosti

Tvarem je myšlen geometrický tvar, textové pole atd. - tedy většina obsahu prezentace.
  • Když "roztahujete" tvar a držíte klávesu Ctrl, roztahuje se tento tvar ne od jednoho rohu ke druhému, ale odprostředku k rohu.
  • Když "roztahujete" tvar a držíte klávesu Shift, zůstává zachovaný poměr výšky a šířky. Pokud držíte Shift už při tvorbě tvaru, má tvar výchozí proporci - např. čtverec a kruh místo obdélníku a elipsy.
  • Když "roztahujete" tvar a držíte klávesu Alt, pohybuje se hranice okraje plynule - ne po krocích. Je tak možné nastavit velikost tvaru úplně přesně.
  • Klávesy je možné a často šikovné kombinovat.

Přesun tvaru

  • Když přesouváte tvar a držíte klávesu Ctrl, tvar se kopíruje - tedy jednak se přesune a jednak zůstane i na původním místě.
  • Když přesouváte tvar a držíte klávesu Shift, přesouvá se buď přesně vertikálně nebo přesně horizontálně.
  • Když přesouváte tvar a držíte klávesu Alt, přesouvá se zcela plynule - ne po krocích, jak je obvyklé.
  • Klávesy je možné a často šikovné kombinovat. Např. pokud chci vedle obdélníku vytvořit stejný ve stejné výšce, přetáhnu a přitom držím Ctrl i Shift.

Práce s úrovněmi odrážek

Text v prezentacích je obvykle strukturován jako odrážky různých úrovní.
Platí, že:
  • Když chci posunout řádek (odstavec) nahoru (tedy zaměnit jej s tím, který je nad ním), kliknu do něj a zmáčknu "Alt" "Shift" a šipku nahoru. Obdobně dolů.
  • Když chci snížit úroveň odstavce (např. z odstavce druhé úrovně udělat odstavec třetí úrovně, nebo ještě jinak, posunout odrážku doprava), kliknu do něj a zmáčknu "Alt" "Shift" a šipku doprava. Obdobně zvýšení úrovně odstavce.
Téměř stejně to funguje i ve Wordu. Pokud se s naučíte toto přesouvání odstavců rutinně provádět, výrazně se tím zrychlí vaše práce s dokumenty.

Práce se šablonou

Chcete-li změnit více slidů najednou nebo upravit styl použitý na více slidech, jděte do předlohy. Klikněte na "View" a dále na "Slide Master".
Uvidíte předlohu slidů - přičemž první (doleva trochu posunutý) slide je hlavní a ty pod ním jsou z něj odvozené. Tedy co změníte na prvním, projeví se i na dalších, ale ne naopak.
Když se pak vrátíte do standardní editace slidů, stačí, když do slidu kliknete pravým tlačítkem, kliknete na "Layout" a můžete si vybrat konkrétní předlohu, ze které slide vychází.