čtvrtek 26. července 2012

Na okraj kontingenčních tabulek - aneb kdo tomu dal tak blbej název?

Tentokrát žádný návod, jen krátké zamyšlení/povzdychnutí.
Docela často se bavím s lidmi, kteří se učí pracovat s excelem. Vím, že řada z nich má obavy z kontingenčních tabulek. Tyto obavy se nám na kursech daří docela rychle rozptýlit, když si ukážeme, že nejde o nic složitého.
Nicméně - už řadu let přemýšlím, jak mohlo někoho napadnout jméno "kontingenční tabulka", které je zároveň:
  • Dlouhé
  • Cizí
  • Nic neříkající
  • Neshodující se s anglickou verzí
Kdo v Čechách ví, co znamená slovo "kontingenční" (mimo tabulky)? Půl procenta lidí?
Slovník cizích slov ke slovu "kontingence":
"Ve filozofii náhodnost, nahodilost, opak nutnosti a terminovanosti, v teorii pravděpodobnosti číselný výraz vyjadřující závislost dvou různých znaků".
Třeba ve Francii je ten název také dlouhý (Tableau croisé dynamique), ale alespoň vypovídá o "dynamice" tabulky a jejích schopnostech.
Tímto prosím českou pobočku Microsoftu, aby buď vymyslela nový název, nebo používala anglický PivotTable. Myslím, že to dost zmenší naprosto zbytečný odstup, který si uživatelé k této jinak nesmírně užitečné funkcionalitě udržují.
A příště už zase k věci :)