pátek 10. srpna 2012

Něco vám v Excelu nejde? Napište.

Možná někdy v Excelu narazíte na problém, přes který se jen těžko dostáváte.
V takovém případě klidně napište.
http://www.vyuka-excelu.cz/konzultace/

Word, Excel - super klávesové zkratky

V tomto příspěvku chci vypsat klávesové zkratky, které rád používám a které se Vám také mohou hodit. Text budu postupně rozšiřovat. Pokud používáte nějakou další důležitou zkratku, dopište ji prosím do diskuse.
Znak "+" znamená že se klávesy drží současně.

Excel

 • Výběr celé tabulky (ne celého listu - opravdu pouze tabulky, ve které je aktivní buňka)
  Ctrl + *
 • Výběr celého listu
  Ctrl + *
 • Řádkování v rámci jedné buňky
  Alt + Enter
 • Hledání, nahrazování
  Ctrl + F
 • Uložení
  Ctrl + S
Word

 • Ukončení stránky (od tohoto místa začne nová stránka bez ohledu na délku stránky předchozí)
  Ctrl + Enter
 • Vložení pevné mezery (slova, která jsou kolem této mezery se od sebe neoddělí na dvě řádky)
  Ctrl + Shift + Mezerník
 • Vložení symbolu ©
  Ctrl + Shift + Y
 • Vložení symbolu ®Alt + Ctrl + R
 • Posun odstavce nahoru
  Alt + Shift + šipka nahoru
 • Posun odstavce dolů
  Alt + Shift + šipka dolů
 • Zvýšení úrovně nadpisu nebo odrážky
  Alt + Shift + šipka doleva
 • Snížení úrovně nadpisu nebo odrážky
  Alt + Shift + šipka dolů