úterý 20. listopadu 2012

Funkce NOT

Funkce SUMIFS

Funkce SUMIF a její použití pro porovnávání čísel

Tento článek je doplněním jiného článku:

Příklad

Mám seznam čísel, příslušejících k různým hodnotám - jako zde mám tržby pro různé dny. Chtěl bych sečíst všechny tržby, které přísluší k určitému a vyššímu datu, které je v buňce.
Např. v tomto příkladu chci všechny tržby, které přísluší 8.1.2012 a všem pozdějším dnům. Porovnávám tedy s buňkou D2, ve které se může dynamicky měnit obsah.
V mém případě bych chtěl sečíst všechny buňky B9 až B14 - tedy tržby od 8.1.2012.

Návod

Pokoušel jsem se použít takovouto funkci:
=SUMIF(A2:A14;">D2";B2:B14)
Bohužel to nefunguje - ačkoliv pokud se neodkazuji na buňku, ale na konkrétní číslo jako =SUMIF(A2:A14;">8";B2:B14), funguje to.
Pokud chci použít funkci SUMIF s odkazem na buňku, musím podmínku napsat se spojovacím symbolem. Funkce pak vypadá takto:
=SUMIF(A2:A14;">"&D2;B2:B14)
Nevím úplně přesně proč to tak je, ale je to tak :)

neděle 18. listopadu 2012

Šikovný nástroj pro uvolnění disku

Tentokrát se příspěvek netýká Excelu.
Možná znáte následující situaci - počítačový disk nebo paměťová karta jsou plné, ale vy vlastně nevíte proč - potřebujete něco vymazat, ale nevíte co.
Je možné proklikávat postupně všechny složky, ale to je nesmírně zdlouhavé a vůbec není jisté, že se proklikáte kam chcete - nejspíše k nějakému zapomenutému filmu nebo obrovskému adresáři s fotkami z minulé dovolené.
Začal jsem na hledání používat prográmek x-RAY. Je to jednoduchá aplikace, která Vám rychle zmapuje jednotlivé části disku a přehledně graficky znázorní výsledek.
http://www.tdp.cz/downloads/xray-lite
Funguje rychle, bez problémů a intuitivně - pokud občas řešíte výše popsaný problém, velmi doporučuji. Jo a je zdarma.

Jak se zbavit duplicit

Příklad

Mám tabulku, ve které jsou některé řádky dvakrát. Vadí mě to, a chci je buď označit nebo odstranit. Je několik řešení, jak toho dosáhnout - a každé se hodí v jiné situaci.

Označení duplicit

Pokud nechci duplicity odstranit, ale jen zvýraznit, použiji funkci KDYŽ/IF (předtím ovšem musím data seřadit).
Zápis funkce:
Výsledek:

Odebrat stejné

Excel má zvláštní funkci, která odebere duplicitní hodnoty - její nevýhoda však je, že je smaže natrvalo - už se k nim pak nelze vrátit.

Kontingenční tabulka

Je také možné použít kontingenční tabulku. Výhodou je, že zůstane původní i nový seznam - tedy s duplicitami i bez duplicit.

pondělí 5. listopadu 2012

Archiv Sweb

Ruším staré stránky na sweb.cz, a protože je ještě občas někdo navštěvuje, přesunuji je sem. Nicméně pokud se Vám bude zdát obsah zastaralý, neuspořádaný a s chybami, tak to není náhoda :)
 • Rozcvička
  • Úvodní tabulka

   • Zadání:
   • Vytvořte tuto jednoduchou tabulku. Zařiďte, aby se hodnoty ve sloupci "Rozdíl" počítaly automaticky a stejně tak hodnoty v řádku "Celkem".
   • Postup
   • Řešení
  • Absolutní odkazy
   • Vytvořte vzorovou tabulku. Údaje v šedých buňkách se počítají automaticky.
   • Zadání:
   • Postup
   • Řešení
  • Funkce když, podmíněné formátování, výpočty, formáty
   • Vytvořte tabulku. Údaje ve sloupci "Výsledek hospodaření" a v řádku "Celkem" se počítají automaticky. Ve sloupci "Zisk nebo ztráta?" je uvedeno "Zisk", pokud je výsledek hospodaření větší než nula a "Ztráta" v případě opačném. Záporné údaje ve sloupci "Výsledek hospodaření" jsou červeně napsané a orámované, je-li hodnota menší než nula. Toto vše se dělá automaticky. Vytvořte graf a do jeho pozadí vložte libovolný obrázek.
   • Zadani:
   • Řešení
  • Filtry, řazení
   • V této tabulce nejprve použijte automatický filtr a vyfiltrujte všechny Alfy Romeo. Pak zase zobrazte všechny hodnoty tabulky a vyfiltrujte pouze stříbrné Fiaty Coupe s levnější než 100 000. (Měly by být dva). Filtr zrušte. 
   • V dalším kroku seřaďte auta podle značky auta podle abecedy vzestupně. V případě, že budou dvě auta stejné značky, bude se řadit vzestupně podle konkrétního modelu. A kdyby existovala dvě auta stejné značky i modelu, budou srovnaná podle počtu najetých kilometrů od toho, s největším počtem km po to s nejmenším počtem.
   • tabulka
   • postup
  • Import, "rozsekávání" dat do sloupců
   • Cvičný soubor
   • Máte k dispozici textový soubor. Uložte si ho do svého počítače a jeho obsah převeďte do Excelu. Zajistěte, aby v jednom sloupci bylo Jméno, ve druhém Linka a ve třetím Pracoviště. Neprovádějte to ručně. (Pokud byste měli problém se stažením, klidněte na slovo "tabulka" pravým tlačítkem a vyberte možnost "Uložit odkaz" nebo něco obdobného.
   • postup
 • Pokročilejší příkládky

  • Vyplňovací funkce
   • V podkladové tabulce máte seznam prodejů. Zajistěte, aby z vedlejší malé tabulky (nejprve horní) byly do hlavní tabulky doplněny ceny za kus a následně spočítejte ceny celkem. Pak vše smažte a totéž proveďte znovu s využitím druhé malé tabulky.
   • Podkladová tabulka
  • Práce se spojnicí grafu
   • Podkladová tabulka
   • V tomto příkladě jsou pro určitou firmu vypsané výdaje za reklamu v minulosti a příslušné prodeje v kusech. Vaším úkolem je odhadnout, kolik by se přibližně prodalo při výdajích 600 000 Kč. Nejprve to odhadněte pouze vizuálně prostřednictvím grafu a následně podle spojnice grafu. Pak zobrazte příslušnou rovnici spojnice trendu, zobrazte rovnici závislosti a přesně spočtěte předpokládanou hodnotu prodejů. Úloha má více řešení podle toho, jakou spojnici trendu si vyberete.
   • Řešení
  • Komplexní příklad - faktura
 •  Vytvořte stejnou fakturu, jaká je uvedena. Zařiďte, aby ten, kdo ji bude vyplňovat, vyplňoval pouze část, která je žlutě, zbytek se dopočte sám. Zařiďte, aby nemohl nic jiného vyplnit nebo přepsat, ani kdyby chtěl. Zařiďte, aby do sloupce Počet kusů a Cena bez DPH nemohl vyplnit nic jiného než číslo. Vytvořte tlačítko určené k mazání žluté oblasti.
  • Kontingenční tabulka
   • tabulka
   • Stáhněte tabulku. Pomocí kontingenčí tabulky zjistěte, kolik je celkový dovoz z jednotlivých kontinentů a z jednotlivých zemí.Pak vytvořte kontingenční graf, ve kterém budou zobrazeny celkové hodnoty za celé kontinenty.
  • Řešitel
   • Vypočtěte tento příklad:
    Firma vyrábí hračky – autíčka a vláčky.
    K výrobě potřebuje pouze dřevo a plastová kolečka. Na jedno autíčko spotřebuje 4 kolečka a 0,8 metru dřeva
    Na jeden vláček spotřebuje 6 koleček a 0,4 metru dřeva.
    Na jednom vláčku vydělá 180 Kč a na jednom autíčku 120 Kč.
    Pro příští týden má k dispozici 1000 koleček a 200 metrů dřevěného materiálu.
    Co má firma vyrábět, aby maximalizovala zisk?
   • tabulka
  • Funkce SUBTOTAL
   • tabulka
   • Vytvořte sami tuto tabulku. Při použití automatického filtru se do buňky F1 zobrazuje pouze součet cen aktuálně vyfiltrovaných aut.
  • Funkce SUMIF
   • tabulka
   • Vytvořte uvedenou tabulku. V horní části jsou různé položky tržeb za pobočky určité firmy. V dolní části se pak mají sčítat sumy za všechny pobočky.
  • Textové a časové funkce
   • tabulka
   • Zadání i řešení těchto funkcí je obsaženo v souboru.
  • Import dat z externí databáze
   • databáze
   • Otevřete nový dokument Excelu. Pak do něj z přiložené databáze importujte seznam zaměstnanců i s názvem jejich oddělení. V tabulce musí být uvedeno jméno zaměstnance, příjmení zaměstnance a slovy vypsaný název oddělení.
  • Automatický souhrn
   • tabulka
   • Pro následující tabulku vytvořte automatický souhrn pro jednotlivé mezisoučty.
  • Funkce KDYŽ
   • tabulka
   • Vytvořte takovouto tabulku. Údaje ve sloupcích A, B, C opište, sloupec D se bude z těchto sloupců odvozovat - bude v něm napsáno buďto Ztráta nebo Zisk a v případě ztráty bude buňka žlutá.
  • Hledání řešení
   • tabulka
   • Prostudujte tuto tabulku. Zjistěte, kolik návštěvníků musí přijít, abychom utržili 500 000 Kč. (Mělo by vyjít 4347.826, tedy 4348 diváků)
  • Správce scénářů
   • tabulka
   • Jste pořadatelem koncertu pod širým nebem. Víte, že akce se bude vyvíjet podle toho, jaké bude počasí. Máte připravené tři situace:
    Bude-li hezké počasí, přijde při vstupném 300 Kč 6000 lidí a náklady na pořádání budou 1 000 000 Kč.
    Bude-li horší počasí, přijde při stejném vstupném pouze 3000 lidí, náklady na pořádání budou 700 000 Kč.
    Bude-li opravdu ošklivé počasí, přijde jen 1200 lidí, náklady na pořádání budou 120 000, ale budeme muset snížit vstupné na 200 Kč.
    Zachyťte tyto situace jako scénáře.
    Zde je výsledek.
  • Slučování dat z více sešitů
   • Stáhněte tyto čtyři soubory. V těch, která se nazývají po městech, jsou data, která Vám byla zaslána z poboček. Vy pak máte do posledního z nich dostat součty z těchto tabulek.
    Karviná
    Opava
    Ostrava
    Prodeje dohromady

sobota 3. listopadu 2012

Podmíněné formátování podle hodnot jiné buňky

Funkce NEBO/OR

Prezentace v PowerPointu - na co nezapomenout

Existuje milion článků o tom, jak vytvořit a odprezentovat správnou prezentaci. V tomto příspěvku popíši body, na které byste neměli zapomenout - přičemž přiznávám, že na většinu z nich jsem já někdy zapomněl.
V tomto článku se nevěnuji tomu, co a jak máte říkat - věnuji se jen technické přípravě na prezentaci a PowerPointu.

Příprava na prezentaci

 • Přijďte včas

Je pravděpodobné, že budete muset řešit technické problémy, že budete muset hledat místnost nebo lidi se kterými máte schůzku, že se zdržíte na recepci. Přijít na prezentaci pozdě Vás znevýhodní ještě než otevřete pusu.

 • Nezapomeňte na doklad totožnosti

Když prezentujete v nějaké firmě, obvykle potřebujete na recepci ukázat občanku

 • Mějte prezentaci na více místech

Nejlépe ve vlastním notebooku, na flash paměti nebo telefonu a ještě na internetu ke stažení. Je dost pravděpodobné, že nepůjde připojit notebook k projektoru, že nepůjde připojit flash paměť kvůli bezpečnostním opatřením, že nepůjde internet a že se toho stane i více najednou.

 • Kabely - nenápadní zabijáci

Odstraňte nebo přilepte páskou k zemi kabely, které leží v místech, kde chcete stát při prezentaci. Je sice pravda, že Vaše efektní zakopnutí, stržení počítače a zápěstí naražené o zem přitáhne dostatek pozornosti a diváky probudí i pobaví, není to ale moc příjemné.

 • Pití

Během prezentace popíjejte nějaké pití, budete mluvit srozumitelněji a vydržíte déle. Nepijte chlazené nápoje, ty Vám spíše uškodí

PowerPoint

 • Nemějte na slidu více než 5 odrážek

A pokud možno ani více než 3 odrážky. Vím, že v prezentacích chceme sdělit co nejvíce informací a všichni máme tendenci je přeplňovat, ale přecpaným slidem nesdělíte nic, uspíte účastníky a vypadáte jako suchaři. Pamatujte si, že mít hodně slidů se stručným textem je mnohem lepší než mít málo slidů s dlouhým textem.

 • Nevykecávejte se v textech

Vykecávejte se raději mluvením při prezentaci samotné, když už. Opusťte představu, že všechno co chcete prezentací sdělit, musíte mít napsané na slidu.

 • Hlídejte kontrast barev

Barvy na stránkách mějte dostatečně kontrastní, aby bylo všechno dobře vidět. Počítejte s tím, že na projektoru všechno vypadá jinak a že to, co je na Vašem monitoru dobře vidět, může být při promítání málo kontrastní.
Pozor na kontrast červené a černé - je často špatně rozpoznatelný.

 • Pište velká písmena

Nepoužívejte menší písmo než velikost 32. Riskujete, že lidé sedící dál nebo s horším zrakem text neuvidí.

 • Používejte vtipy

Je-li to alespoň trochu možné, použijte přinejmenším na začátku a na konci nějaké odlehčení - kreslený vtip, obrázek, citát. Posluchači Vám budou velmi vděční.
Mimochodem, tenhle je fakt dobrej :)
http://dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/000000/00000/6000/800/6845/6845.strip.gif

 • Opakujte základní fakta, sumarizujte

Počítejte s tím, že velká část posluchačů poslouchá velkou část Vaší prezentace nesoustředěně a složitější věci prostě nepochopí. Proto důležité věci opakujte.