Zobrazují se příspěvky se štítkemŘešitel. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemŘešitel. Zobrazit všechny příspěvky

pondělí 5. listopadu 2012

Archiv Sweb

Ruším staré stránky na sweb.cz, a protože je ještě občas někdo navštěvuje, přesunuji je sem. Nicméně pokud se Vám bude zdát obsah zastaralý, neuspořádaný a s chybami, tak to není náhoda :)
 • Rozcvička
  • Úvodní tabulka

   • Zadání:
   • Vytvořte tuto jednoduchou tabulku. Zařiďte, aby se hodnoty ve sloupci "Rozdíl" počítaly automaticky a stejně tak hodnoty v řádku "Celkem".
   • Postup
   • Řešení
  • Absolutní odkazy
   • Vytvořte vzorovou tabulku. Údaje v šedých buňkách se počítají automaticky.
   • Zadání:
   • Postup
   • Řešení
  • Funkce když, podmíněné formátování, výpočty, formáty
   • Vytvořte tabulku. Údaje ve sloupci "Výsledek hospodaření" a v řádku "Celkem" se počítají automaticky. Ve sloupci "Zisk nebo ztráta?" je uvedeno "Zisk", pokud je výsledek hospodaření větší než nula a "Ztráta" v případě opačném. Záporné údaje ve sloupci "Výsledek hospodaření" jsou červeně napsané a orámované, je-li hodnota menší než nula. Toto vše se dělá automaticky. Vytvořte graf a do jeho pozadí vložte libovolný obrázek.
   • Zadani:
   • Řešení
  • Filtry, řazení
   • V této tabulce nejprve použijte automatický filtr a vyfiltrujte všechny Alfy Romeo. Pak zase zobrazte všechny hodnoty tabulky a vyfiltrujte pouze stříbrné Fiaty Coupe s levnější než 100 000. (Měly by být dva). Filtr zrušte. 
   • V dalším kroku seřaďte auta podle značky auta podle abecedy vzestupně. V případě, že budou dvě auta stejné značky, bude se řadit vzestupně podle konkrétního modelu. A kdyby existovala dvě auta stejné značky i modelu, budou srovnaná podle počtu najetých kilometrů od toho, s největším počtem km po to s nejmenším počtem.
   • tabulka
   • postup
  • Import, "rozsekávání" dat do sloupců
   • Cvičný soubor
   • Máte k dispozici textový soubor. Uložte si ho do svého počítače a jeho obsah převeďte do Excelu. Zajistěte, aby v jednom sloupci bylo Jméno, ve druhém Linka a ve třetím Pracoviště. Neprovádějte to ručně. (Pokud byste měli problém se stažením, klidněte na slovo "tabulka" pravým tlačítkem a vyberte možnost "Uložit odkaz" nebo něco obdobného.
   • postup
 • Pokročilejší příkládky

  • Vyplňovací funkce
   • V podkladové tabulce máte seznam prodejů. Zajistěte, aby z vedlejší malé tabulky (nejprve horní) byly do hlavní tabulky doplněny ceny za kus a následně spočítejte ceny celkem. Pak vše smažte a totéž proveďte znovu s využitím druhé malé tabulky.
   • Podkladová tabulka
  • Práce se spojnicí grafu
   • Podkladová tabulka
   • V tomto příkladě jsou pro určitou firmu vypsané výdaje za reklamu v minulosti a příslušné prodeje v kusech. Vaším úkolem je odhadnout, kolik by se přibližně prodalo při výdajích 600 000 Kč. Nejprve to odhadněte pouze vizuálně prostřednictvím grafu a následně podle spojnice grafu. Pak zobrazte příslušnou rovnici spojnice trendu, zobrazte rovnici závislosti a přesně spočtěte předpokládanou hodnotu prodejů. Úloha má více řešení podle toho, jakou spojnici trendu si vyberete.
   • Řešení
  • Komplexní příklad - faktura
 •  Vytvořte stejnou fakturu, jaká je uvedena. Zařiďte, aby ten, kdo ji bude vyplňovat, vyplňoval pouze část, která je žlutě, zbytek se dopočte sám. Zařiďte, aby nemohl nic jiného vyplnit nebo přepsat, ani kdyby chtěl. Zařiďte, aby do sloupce Počet kusů a Cena bez DPH nemohl vyplnit nic jiného než číslo. Vytvořte tlačítko určené k mazání žluté oblasti.
  • Kontingenční tabulka
   • tabulka
   • Stáhněte tabulku. Pomocí kontingenčí tabulky zjistěte, kolik je celkový dovoz z jednotlivých kontinentů a z jednotlivých zemí.Pak vytvořte kontingenční graf, ve kterém budou zobrazeny celkové hodnoty za celé kontinenty.
  • Řešitel
   • Vypočtěte tento příklad:
    Firma vyrábí hračky – autíčka a vláčky.
    K výrobě potřebuje pouze dřevo a plastová kolečka. Na jedno autíčko spotřebuje 4 kolečka a 0,8 metru dřeva
    Na jeden vláček spotřebuje 6 koleček a 0,4 metru dřeva.
    Na jednom vláčku vydělá 180 Kč a na jednom autíčku 120 Kč.
    Pro příští týden má k dispozici 1000 koleček a 200 metrů dřevěného materiálu.
    Co má firma vyrábět, aby maximalizovala zisk?
   • tabulka
  • Funkce SUBTOTAL
   • tabulka
   • Vytvořte sami tuto tabulku. Při použití automatického filtru se do buňky F1 zobrazuje pouze součet cen aktuálně vyfiltrovaných aut.
  • Funkce SUMIF
   • tabulka
   • Vytvořte uvedenou tabulku. V horní části jsou různé položky tržeb za pobočky určité firmy. V dolní části se pak mají sčítat sumy za všechny pobočky.
  • Textové a časové funkce
   • tabulka
   • Zadání i řešení těchto funkcí je obsaženo v souboru.
  • Import dat z externí databáze
   • databáze
   • Otevřete nový dokument Excelu. Pak do něj z přiložené databáze importujte seznam zaměstnanců i s názvem jejich oddělení. V tabulce musí být uvedeno jméno zaměstnance, příjmení zaměstnance a slovy vypsaný název oddělení.
  • Automatický souhrn
   • tabulka
   • Pro následující tabulku vytvořte automatický souhrn pro jednotlivé mezisoučty.
  • Funkce KDYŽ
   • tabulka
   • Vytvořte takovouto tabulku. Údaje ve sloupcích A, B, C opište, sloupec D se bude z těchto sloupců odvozovat - bude v něm napsáno buďto Ztráta nebo Zisk a v případě ztráty bude buňka žlutá.
  • Hledání řešení
   • tabulka
   • Prostudujte tuto tabulku. Zjistěte, kolik návštěvníků musí přijít, abychom utržili 500 000 Kč. (Mělo by vyjít 4347.826, tedy 4348 diváků)
  • Správce scénářů
   • tabulka
   • Jste pořadatelem koncertu pod širým nebem. Víte, že akce se bude vyvíjet podle toho, jaké bude počasí. Máte připravené tři situace:
    Bude-li hezké počasí, přijde při vstupném 300 Kč 6000 lidí a náklady na pořádání budou 1 000 000 Kč.
    Bude-li horší počasí, přijde při stejném vstupném pouze 3000 lidí, náklady na pořádání budou 700 000 Kč.
    Bude-li opravdu ošklivé počasí, přijde jen 1200 lidí, náklady na pořádání budou 120 000, ale budeme muset snížit vstupné na 200 Kč.
    Zachyťte tyto situace jako scénáře.
    Zde je výsledek.
  • Slučování dat z více sešitů
   • Stáhněte tyto čtyři soubory. V těch, která se nazývají po městech, jsou data, která Vám byla zaslána z poboček. Vy pak máte do posledního z nich dostat součty z těchto tabulek.
    Karviná
    Opava
    Ostrava
    Prodeje dohromady